Cukrářské stroje vyráběné firmou Vydra&Bohuslav

01.01.2018

Kamna

zvláště silné konstrukce. vyráběná na základě dlouholetých zkušeností. V ceně jest zahrnuta sada specielních šamotových tvárnic, kterými se kamna na místě vyzdí soudobně zaslaného plánu. Rukojeti a závěsy trub jsou nikované, orámování kamen leskle vybroušeno.

Šlehací stroj sloupový

na pohon od transmise, se 2ma měděnými kotly obsahu 20lt. Možno však použít kotlíků od 15-45lt. Metly pracují neodvisle od sebe, sklon i rychlost těchže v běhu měnitelná. Ozubená kola konická jsou přesně frézovaná, bezhlučného chodu, ložiska jsou kuličková a bronzová.

Zmrzlinové stroje

s dvoustěnnými štoudvemi, měděnými vycínovanými kotly, mosaznými chromovanými výpustkami, šroubovanými, úplně zakrytými soukolími, takže chod je naprosto bezhlučný. Kotel se uvolní pouhým zdvihnutím spojky, ložisko u kotle jset bronzové.

Melangeur

se 3 hladce vybroušenými diabasovými válci, frézovanými soukolími, bronzovými ložisky, paralelním řízením předního a zadního válce. Přední válec má mimo pohybu rotačního též pohyb na strany. Pouze na pohon motorový se 2 řemenicemi a vypínačem.

Cukrárenské zimotvorné stroje

pro výrobu a uchování zmrzliny, výrobu surového ledu, ve spojení s lednicovou prostorou pro chlazení dortů, smetany, máslat atd. Výkon as 20 litrů zmrzliny v 1 hodině. Zapotřebí motor síly 1 1/2 HP a vodovod o výkonu 200 až 250 litrů chladné vody v hodině.