Kontrola kvality naší zmrzliny

22.08.2022

Za účelem ověření kritérií hygieny výrobního procesu, byl Státní Zemědělskou a Potravinářskou inspekcí proveden odběr vzorku 1 šarže nebalené zmrzliny prodávané v naší provozovně Jílovišti, která byla vyrobena studenou cestou.

Výsledky prokázaly, že námi vyráběná zmrzlina VYHOVUJE mikrobilologickým požadavkům Nařízení Komise (ES) viz podrobný výsledek níže.