Uvedení arcibiskupa Graubnera na svatovojtěšský stolec, Praha

04.07.2022

V sobotu 2. července 2022 předal dosavadní pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka pražskou arcidiecézi svému nástupci v úřadu, dosavadnímu olomouckému arcibiskupovi Janu Graubnerovi.

Díky dlouholeté spolupráci paní Stáni s pražským arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou u této příležitosti samozřejně nemohly chybět naše vyhlášené posvícenské koláčky a další sladké laskominy.